Mijn kind gezond op school

Voorlichting en training op scholen

mijn kind gezond op schoolDe school is een belangrijke leefomgeving voor een kind. Het grootste gedeelte van de dag brengen kinderen hier door. Op school wordt het kind beïnvloed van alle kanten, door vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes, de juf of meester, in de kantine of op de overblijf.

Gezondheid staat helaas op veel scholen niet in de aandacht. Het ligt er maar net aan welke voedingsmiddelen populair en goedkoop zijn. Ook qua beweging wordt het steeds minder op scholen. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat gezonde kinderen beter presteren op school.

Voorlichting aan kinderen

De leefstijlcoaches van Mijn Kind Gezond geven trainingen en voorlichting op scholen over een gezonde leefstijl voor kinderen. Kinderen krijgen in de klas les over gezonde voeding, beweging, gedrag en de invloed van deze onderwerpen op de gezondheid.

Training voor leerkrachten

Ook biedt Mijn Kind Gezond trainingen en cursussen aan voor leraren en leidinggevenden, om hen bewust te maken van manieren waarop zij een gezonde leefstijl kunnen stimuleren bij hun leerlingen. Wilt u hierover meer informatie?

Neem dan contact met ons op

Tips voor gezonde voeding op school

De gezondheid van een kind is het belangrijkste voor ouders en scholen. Het aspect gezonde voeding voor kinderen is vaak lastig te bereiken. Lees voor tips om gezonde voeding op school te stimuleren het artikel over gezonde voeding op school.